BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2019 m.

Lapkričio 15 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime Žmogaus teisių komiteto  kartu su Biudžeto ir finansų komitetu klausymuose dėl įstatymo projektų, susijusių su įstatymų projektais Nr. XIIIP-3662-3682, susijusiais su sveikatos sistemos įstaigų pertvarkymu. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Biudžeto ir finansų komitetas.

Lapkričio 14 d. dalyvauta seminare, skirtame sveikatos lygiateisiškumo klausimams nagrinėti. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Investicijų į sveikatą ir plėtrą biuru.

Lapkričio 11 d.  dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijoje pasitarime dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijų. Pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų, Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 29 d.  dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijų. Pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų, Informacijos ir ryšių skyriaus, Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 12 d.  Lietuvos Respublikos Seime Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje svarstant klausimus dėl teisinės bazės ribojimų gauti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmenims, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas dalyvavo ir pasisakė Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.

Birželio 11 d.  Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl  IS ASIS integravimo į ESPBĮ IS klausimų dalyvavo  Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame susitikime su savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojais dėl visuomenės psichikos sveikatos gerinimo veiklų organizavimo aptarimo dalyvavo Psichikos sveikatos, Priklausomybės ligų skyrių ir Savižudybių prevencijos biuro atstovai. Susitikimas įvyko Radiacinės saugos centro patalpose.

Gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje susitikime su Vadovybės apsaugos departamentu prie VRM dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai.

Gegužės 7 d. dalyvauta darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-477 ,,Dėl darbo grupės priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarkos bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) aprašo projektui parengti sudarymo“ posėdyje rengiant Priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarkos bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) aprašo projektą. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 6 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto organizuotame politikos dialoge Psichikos sveikatos raštingumas Lietuvoje, įgyvendinant 3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos bendrųjų veiksmų projekto CHORDIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, veiklas. Organizatorius – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.

Balandžio 30 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigos organizuotame Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ataskaitos projekto aptarime su nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai.  Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaiga.

Balandžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams tvarkos aprašo projektui parengti, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos posėdyje dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Organizatorius- Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija, asociacija „Lietaus vaikai“.

Kovo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 25 ir 26 d. dalyvauta pasitarime Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo ir asmens duomenų apsaugos, dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai.  Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija

Kovo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSS fondas) metinė konferencija „Sveikata visose politikose“, kurioje buvo pristatyti VVSS fondo 2017–2018 m. veiklos rezultatai. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus, Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: VVSS fondas, Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 24 d. bei Vasario 12 d. ir 19 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1432 sudarytos darbo grupės  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 49 4 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 55 3 punkto priedo 5-8 punktams įgyvendinti“ dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimo, funkcijų analizės ir galimybės jas perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms įstaigoms po Sveikatos apsaugos ministerija. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 16 d. ir 23 d. bei Vasario d.19 d. vykusiuose Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1304 ,,Dėl darbo grupės atnaujinimo“ posėdžiuose dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Darbo grupė rengia pagalbos autizmui sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų planą 2019-2020 m. DaOrganizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 8-9 d.  PSO Europos regiono biuro organizuotame seminare smurto prieš vaikus prevencijos tema dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja. Seminaras buvo skirtas Baltijos šalių atstovams.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-14