BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

Balandžio 20 d. Lietuvos psichologų sąjunga, kartu su Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centru ir Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuru, organizavo Bendradarbiavimu grįsto savižudybės rizikos vertinimo ir valdymo metodo (CAMS) vadovo, kurio leidybą finansavo LR sveikatos apsaugos ministerija, nuotolinį pristatymą. Metodą ir vadovą pristatė LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus Ignas Rubikas, l.e.p. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vadovas Rimantas Misevičius, Lietuvos psichologų sąjungos Klinikinės ir sveikatos psichologijos komiteto pirmininkė Ieva Salialionė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslininkė dr. Jurgita Rimkevičienė, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos skyriaus psichologė Aušra Stumbrytė ir Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichologinio konsultavimo ir socialinės pagalbos skyriaus vedėja dr. Ieva Vaskelienė.

Balandžio 15 d.  LR Sveikatos pasaugos ministerijoje vyko nuotolinis pasitarimas, skirtas aptarti savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo vykdymo tvarką bei mokslu grįstų psichologinių intervencijų savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims plėtrą. Pasitarime dalyvavo psichologai, psichiatrai, universitetų atstovai, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas l.e.p. Rimantas Misevičius ir vyr.specialistė Julija Meišimė Pasitarimo metu aptarti įvairūs vertinimo metodai (V-856 įsakyme reglamentuotas vertinimas, CAMS, Kolumbijos skalė), jų paskirtis, privalumai ir trūkumai, bei įvairūs intervencijų metodai (CAMS, ASSIP, DBT, MBT), jų taikymo sritys, procedūros, reikiamos priemonės, reikalavimai specialistų kvalifikacijai, prieinamumas pacientams Lietuvoje ir plėtros galimybės. Renginio organizatorius- Sveikatos pasaugos ministerija

Vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei stiprinti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 30 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei stiprinti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

 Sausio 23 d.Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei stiprinti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei stiprinti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 15 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime Žmogaus teisių komiteto  kartu su Biudžeto ir finansų komitetu klausymuose dėl įstatymo projektų, susijusių su įstatymų projektais Nr. XIIIP-3662-3682, susijusiais su sveikatos sistemos įstaigų pertvarkymu. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas ir Biudžeto ir finansų komitetas.

Lapkričio 14 d. dalyvauta seminare, skirtame sveikatos lygiateisiškumo klausimams nagrinėti. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos Investicijų į sveikatą ir plėtrą biuru.

Lapkričio 11 d.  dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijoje pasitarime dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijų. Pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų, Psichikos sveikatos skyrių specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 29 d.  dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijų. Pasitarime dalyvavo Priklausomybės ligų, Informacijos ir ryšių skyriaus, Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 24 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Spalio 2 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugsėjo 18 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistė. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Rugpjūčio 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 12 d.  Lietuvos Respublikos Seime Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje svarstant klausimus dėl teisinės bazės ribojimų gauti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, asmenims, sergantiems psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas dalyvavo ir pasisakė Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.

Birželio 11 d.  Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl  IS ASIS integravimo į ESPBĮ IS klausimų dalyvavo  Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame susitikime su savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojais dėl visuomenės psichikos sveikatos gerinimo veiklų organizavimo aptarimo dalyvavo Psichikos sveikatos, Priklausomybės ligų skyrių ir Savižudybių prevencijos biuro atstovai. Susitikimas įvyko Radiacinės saugos centro patalpose.

Gegužės 31 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje susitikime su Vadovybės apsaugos departamentu prie VRM dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai.

Gegužės 7 d. dalyvauta darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-477 ,,Dėl darbo grupės priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarkos bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) aprašo projektui parengti sudarymo“ posėdyje rengiant Priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo tvarkos bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) aprašo projektą. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 6 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seime Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto organizuotame politikos dialoge Psichikos sveikatos raštingumas Lietuvoje, įgyvendinant 3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014-2020 m. programos bendrųjų veiksmų projekto CHORDIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiesiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, veiklas. Organizatorius – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.

Balandžio 30 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigos organizuotame Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos ataskaitos projekto aptarime su nevyriausybinėmis organizacijomis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai.  Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaiga.

Balandžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams tvarkos aprašo projektui parengti, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos posėdyje dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Organizatorius- Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija, asociacija „Lietaus vaikai“.

Kovo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 25 ir 26 d. dalyvauta pasitarime Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo ir asmens duomenų apsaugos, dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai.  Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija

Kovo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSS fondas) metinė konferencija „Sveikata visose politikose“, kurioje buvo pristatyti VVSS fondo 2017–2018 m. veiklos rezultatai. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus, Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: VVSS fondas, Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 24 d. bei Vasario 12 d. ir 19 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1432 sudarytos darbo grupės  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 49 4 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 55 3 punkto priedo 5-8 punktams įgyvendinti“ dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimo, funkcijų analizės ir galimybės jas perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms įstaigoms po Sveikatos apsaugos ministerija. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 16 d. ir 23 d. bei Vasario d.19 d. vykusiuose Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1304 ,,Dėl darbo grupės atnaujinimo“ posėdžiuose dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Darbo grupė rengia pagalbos autizmui sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų planą 2019-2020 m. DaOrganizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 8-9 d.  PSO Europos regiono biuro organizuotame seminare smurto prieš vaikus prevencijos tema dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja. Seminaras buvo skirtas Baltijos šalių atstovams.

 

Gruodžio 7-8 d. Trakuose, Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centre, vyko savižudybių prevencijos strategų išvažiuojamasis posėdis, kuriame buvo diskutuojamas savižudybių prevencijos priemonių planas. Prie priemonių plano rengimo pakviestos prisijungti daugiau nei 28 organizacijos. Taip pat integruojamos tarptautinių organizacijų (PSO) rekomendacijos Lietuvai. Savižudybių prevencijos strategų susitikime dalyvavo VPSC savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička ir vyriausieji specialistai Rimantas Misevičius ir Vita Rulinskienė. Išvažiuojamąjį posėdį organizavimo LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 28 d. – gruodžio 1 d. Liublianoje (Slovėnija) vyko 11-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija „Pokyčių vėjas: nauji būdai pagerinti visuomenės sveikatą Europoje“, kurią organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA). Dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vyr.specialistė, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas J.Stanislavovienė.

Lapkričio 21 d., Vilniuje, Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl SAM ministro įsakymo „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo“ . Pasitarime buvo aptariami du klausimai: dėl vietos savivaldos patvirtintų algoritmų neatitikimo duomenų apsaugos reguliavimo taisyklėms bei forumo-konferencijos „Savižudybių prevencijos pamokos Lietuvos savivaldybėse įvykusios 2018 m. spalio 4 d. Kaune rezoliucijos pastabų. Susitikime dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička ir vyriausieji specialistai Rimantas Misevičius ir Vita Rulinskienė,  SAM Psichikos sveikatos skyriaus  bei VU, LSMU, Kupiškio iniciatyvos bei Rotary klubo atstovai. Pasitarimą organizavo LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Lapkričio 7 d., Vilniuje, VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička dalyvavo LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos organizuotame posėdyje dėl kompleksinių savižudybių prevencijos  priemonių įgyvendinimo visose savivaldybėse užtikrinimo ir gerosios savivaldybių patirties sklaidos, ir emocinės pagalbos teikimo asmenims, ištikus krizinei situacijai sistemos kūrimo. 

Spalio 10 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, svarstant Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projektą. Organizatorius Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Spalio 10 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijoje, kur buvo svarstyti priklausomybės ligų centrų reorganizavimo klausimai. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.

Rugsėjo 24 – 26 d. Vokietijoje, Berlyne vyko Europos Vaisiaus alkoholinio spektro sutrikimų konferencija „European Conferene on EUFASD 2018“. Dalyvavo Informacijos ryšių skyriaus vedėja Janina Utkuvienė ir Priklausomybės ligų skyriaus vyr. specialistė Renata Čižauskaitė. Organizatoriai – Europos FASD aljansas bei Vokietijos FASD.

Rugsėjo 20 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų projektui parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Liepos 25 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo projekto dalyvavo Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 27 d. Lietuvos Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdyje dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vadovas M.Strička ir vyr.specialistas R.Misevičius.  Buvo aptariamas pagalbos teikimas savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims, ypatingą dėmesį skiriant emocinę pagalbą telefonu teikiančių tarnybų vaidmeniui. Buvo pristatytos rengiamo pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims nuostatos. Organizatorius- LR Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija.

Birželio 29 d. Vilniuje, „Jaunimo linijoje“, įvyko pasitarimas, kuriuo metu diskutuota apie emocinę pagalbą telefonu teikiančių tarnybų vaidmenį, Sveikatos pasaugo ministerijos darbo grupės parengtą tvarkos aprašą dėl pagalbos teikimo savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims. Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja A.Mečėjienė, Lietuvos emocinę paramą teikiančių tarnybų asociacijos LEPTA valdybos nariai, Savižudybių prevencijos biuro vadovas M.Strička ir vysr.specialistas R.Misevičius. Organizatoriai- Savižudybių prevencijos biuras ir LEPTA.

Birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komiteto posėdyje dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. I-924 svarstymo dalyvavo Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Birželio 18–19 d. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ir Šiaurės Ministrų tarybos organizuotame 2-ajame Šiaurės Baltijos regiono šalių seminare, skirtame gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, stiprinant netinkamo elgesio su vaikais prevenciją, dalyvavo l. v. Psichikos sveikatos skyriaus vedėjos funkcijas J. Stanislavovienė.

Birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių prevencijos komisijos posėdyje dėl Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. I-924 svarstymo dalyvavo Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Seimo Savižudybių prevencijos komisija.

Birželio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų projektui parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Birželio 7 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame susitikime su Pasaulio sveikatos Organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato ekspertais  Tibor Szilagyi ir Andrii Skipalsky dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje ,,Lietuvos sveikatos sistemos efektyvumas ir tvarumas“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus, Savižudybių prevencijos biuro specialistai. Organizatoriai – Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas bei asociacija Sveikatos forumas.

Gegužės 21 d. Vilniaus universiteto Teisės fakultete vykusioje viešoje teisės profesoriaus Jeremy Sarkin  iš  Nova Universiteto Lisabonoje (Portugalija) paskaitoje ,,Praktiniai kovos su priverstiniu dingimu aspektai: valstybių įsipareigojimai ir atsakomybė“ (angl. Practically preventing enforced disappearances: state duties and responsibilities“) dalyvavo Priklausomybės ligų ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai.

Gegužės 16 d. Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička ir vyr. specialistė Vita Rulinskienė dalyvavo susitikime su Jonavos raj. savivaldybės administracijos ir sveikatos priežiūros bei policijos atstovais. Susitikimo metu M. Strička pristatė naujausią informaciją apie savižudybių statistiką Lietuvoje ir Jonavos raj., supažindino dalyvius su pagrindinėmis savižudybių prevencijos gairėmis ir aptarė pirmuosius žingsnius, nuo ko pradėti kurti savivaldybės savižudybių prevencijos algoritmą. Po susitikimo savivaldybėje, aplankėme Jonavos r. PASP Psichiatrijos dienos stacionarą, kuriame susipažinome su darbuotojų komanda ir moderniais darbo psichiatrijos dienos stacionare principais.

Daugiau informacijos apie susitikimą-diskusiją rasite čia: http://www.jonava.lt/-/aktualu-savizudybiu-prevencija?redirect=http%3A%2F%2Fwww.jonava.lt%2Fnaujienos%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mRPFPbbhYkcs%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Gegužės 15 d. Prekybos centro Ozas Multikino salėje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Lietuvos narkotikų politika - keliai, klystkeliai ir takeliai“ dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistė R. Čižauskaitė. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Gegužės 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų projektui parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Gegužės 9 d.  Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisijos posėdyje, kuriame buvo svarstyti sergamumo ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančiomis infekcijomis paplitimo, diagnozavimo ir gydymo prieinamumo klausimai Lietuvoje, dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Seimo Priklausomybių prevencijos komisija.

Gegužės 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir biuro specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 23 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl komunikacijos organizavimo klausimų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos srityje.Dalyvavo Priklausomybės ligų bei Informacijos ir ryšių skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 10 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyko tarptautinė psichikos sveikatos politikos konferencija „Ieškome sinergijos tarp valdžios ir pilietinės visuomenės“. Lietuvos gerąja patirtimi savižudybių prevencijos srityje pasidalijo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička. Organizatorius - Nordic Council of Ministers, Psichikos sveikatos perspektyvos, Filosofijos fakultetas.

Balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko Vyriausybės posėdis. 14 klausimas  - Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 

Balandžio 4-7 dienomis Vienoje (Austrija) vyko Europos psichiatrų asociacijos Epidemiologijos ir socialinės psichiatrijos sekcijos 19-oji konferencija. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 400 mokslininkų ir praktikų. Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vadovas Marius Strička šioje konferencijoje pristatė žodinį pranešimą „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimas tarp nusižudžiusių Lietuvoje“. Organizatorius -  Europos psichiatrų asociacijos Epidemiologijos ir socialinės psichiatrijos sekcija.

Balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas Dėl Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (8 klausimas). Dalyvavo VPSC direktorė O. Davidonienė. Organizatorius – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Kovo 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir biuro specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-208 Dėl darbo grupės vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo reikalavimų projektui parengti sudarymo. dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 26 d. Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyko pasitarimas dėl Lietuvos savižudybių prevencijos strategijos parengimo. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Organizatorius – Lietuvos Respublikos prezidentūra.

Kovo 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko pasitarimas su VTAT ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl grėsmės vaikui lygio nustatymo. Dalyvavo Savižudybių biuro vedėjas M. Strička, skyriaus specialistai. Organizatorius - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Kovo 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo gerinimo dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 15 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko Lietuvos valstybės institucijų atstovų susitikimas su Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertu dr. Dan Chisholm dėl visuomenės psichikos sveikatos bei savižudybių prevencijos. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijos  Koordinavimo komisijos posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Valstybinio psichikos sveikatos centro parengto  projekto „Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvos“ paraiška, pateikta Europos Socialinio fondo agentūrai, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 9 d. Teisingumo ministerijoje vyko Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Teisingumo ministerija.

Kovo 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos atstovais dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo socialinės globos įstaigose reglamentavimo. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 7 d.  Vyriausybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame svarstytas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projektas dėl pateikimo LR Seimui.  Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 7 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje vyko VTAT ir Savižudybių prevencijos biuro susitikimas. Susitikime buvo aptartos aktualios tarpžinybinio bendradarbiavimo temos: savižudybių grėsmės atpažinimas ir įvertinimas vaikams ir paaugliams, pagalbos vaikams ir šeimai teikimas, reglamentavimas ir koordinavimas, atvejo vadybos principai, rengiamų pagalbos tvarkos aprašų ir algoritmų derinimas. Įvardintas kokybiškų apmokymų rizikos atpažintojams ir pagalbos teikėjams poreikis. Susitikime dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir vyr. specialistas R. Misevičius. Susitikimo organizatoriai: Savižudybių prevencijos biuras ir VTAT.

Kovo 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projekto pristatymo LR Vyriausybėje. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 28 d. - kovo 1 d. vykusiame ketvirtajame nacionaliniame švietimo lyderystės forume ,,Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“, organizuotame pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomą projektą ,,Lyderių laikas 3“, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-001, kurio tikslas buvo sužinoti idėjų ir konkrečių strategijų, kaip veikti mokyklai migracijos aplinkoje, užmegzti naudingų ryšių, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Vasario 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir biuro specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir skyriaus specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 17 d. Savižudybių prevencijos biuro specialistai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje". Organizuotos konferencijos tikslas – išryškinti teigiamus ir neigiamus visuomenės informavimo aspektus, įvertinti tendencijas bei įstatymų tobulinimo galimybes. Organizatoriai: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Seimo Kultūros komitetas.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl teisės aktų, nustatančių savivaldybėms privalomos informacijos ir ataskaitų teikimą visuomenės sveikatos priežiūros srtyje, peržiūrėjimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 10 d. Kalėjimų departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos skyrių specialistų - J. Rylskovo, G. Leščinskienės ir V. Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistu R. Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas, paslaugų prieinamumas ir kokybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-26