BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Teisės aktai

Teisės aktai reglamentuojantys psichikos sveikatos priežiūros veiklą:


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2020-08-03, Nr. 16852)    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-03, Nr. 7184).    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-30, Nr. 8582).    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-643 „Dėl Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-29, Nr. 8505).    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V- 1433 „Dėl Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-18, Nr. 20458).    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V- 587 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo bei  priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-21, Nr. 8025).    
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-23, Nr. 8223).   

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-194 ,,Dėl Opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo užtikrinimo laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-04-25, Nr. 6540). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-03-27, Nr. 4614) >>.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. V-305 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-03-21, Nr. 4261) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-151 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-02-09, Nr. 2061) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. V-150 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ pakeitimo“ (TAR, 2018-02-08, Nr. 2047) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr.49  „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-02-07, Nr. 1946) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-124 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-02-06, Nr. 1808) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2018-01-25, Nr. 1143) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-59 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-01-23, Nr. 972) >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo" pakeitimo“ (TAR, 2018-01-23, Nr. 971) >>


Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas  Nr. V-657 ,,Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TAR, 2015, Nr. 8275). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-741 „Dėl Vaikų hiperkinezinių sutrikimų ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 9622). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-714 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (TAR, 2014, Nr. 7739). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-308/V-1247 „Dėl Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 139-7020). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-1165 „Dėl Psichikos ir kitų sveikatos būklių, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 129-6578). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 1-15). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-861 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 110-5600). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-788 ,,Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 100-5109). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-1109 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-118 ,,Dėl Psichiatrinių krizių intervencijos stacionaro ir dienos stacionaro paslaugų teikimo suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 22-1023). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-119 ,,Dėl Valgymo sutrikimų gydymo psichiatrijos specializuotame stacionare ir dienos stacionare paslaugų teikimo suaugusiesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 22-1024). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl Vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.12-589). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. V-436 ,,Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2029). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-653 ,,Dėl Pakaitinio gydymo skyrimo ir taikymo priklausomybei nuo opioidų gydyti ir Pakaitinių opioidinių vaistinių preparatų išrašymo, išdavimo, laikymo ir apskaitos asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3587). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 ,,Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 74-2956). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-584 ,,Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 77-3020). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 143-5205). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 ,,Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3514). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 ,,Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3384). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.204 ,,Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 47-1824). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 583 „Dėl Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 96-3400). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 730 ,,Dėl Vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3489). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3488). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 ,,Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2000, Nr. 47-1365). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. spalio 6 d. Nr. 432/77 įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų“ (Žin., 1999, Nr. 85-2553). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-256 ,,Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 48-1557). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-751 ,,Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo (Žin., 1998, Nr. 112-3118). >>

 

 

Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo bei asmenų pripažinimo neveiksniais, ribotai veiksniais, reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 112-4969). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-499 ,,Dėl teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių darymo Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 82-3767). >>

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) 98 straipsnis. Priverčiamosios medicinos priemonės. >>

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341) 392–406 straipsniai. Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas. >>

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.10–2.11ˡ straipsniai. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu. >>

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) XXVIII skyriaus pirmas, antras, trečias skirsniai. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje.  >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. V-668/A1-243 ,,Dėl pacientų, teismo nutartimi pripažintų nepakaltinamais ir nukreiptų gydytis, psichosocialinės reabilitacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3162). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-1443 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai atlikti, planavimo ir paskirstymo savivaldybėms bei savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2016-12-20, Nr. 29142). >>

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-03, Nr. 7184). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-30, Nr. 8582). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. V-643 „Dėl Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-29, Nr. 8505). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V- 1433 „Dėl Paciento psichikos būklės įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-12-18, Nr. 20458. >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V- 587 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-21, Nr. 8025). >>

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2019-05-23, Nr. 8223). >>

 

Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės politikos principai, jų vartojimo padarinių stebėsena:

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073).

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281).

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 11-281).

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. rezoliucija ,,Dėl Narkotikų kontrolės politikos“ (Žin., 2003, Nr. 30-1234).

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 18 d. rezoliucija „Dėl Kovos su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (naujais narkotikais) tęstinumo” (Žin., 2010, Nr. 136-6932).

Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. gruodžio 13 d. rezoliucija „Dėl Kryptingos narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės politikos“ (Žin., 2011, Nr. 154- 7265).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 997 ,,Dėl Tabako gaminių vartojimo, jo daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 131-4705).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1135 ,,Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 137-4986).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 591 ,,Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2470).

 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir ankstyvo vartojimo nustatymas ugdymo institucijose, medicininė, psichologinė, socialinė reabilitacija:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. Įsakymas Nr. ISAK-494 ,,Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 33-1197).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1071 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 437 „Dėl Akstyvo vaikų (moksleivių) psichiką veikiančių medžiagų vartojimo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 107-4379).

 

Neblaivumo (girtumo), apsvaigimo nustatymas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 ,,Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 56-2000).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-505 ,,Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71-2641).

 

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 8 d. nutarimas Nr. 20 ,,Dėl Paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr. 8-183)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 ,,Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490).

 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, teikimo tvarka:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178 ,,Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 30-1389).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-164 ,,Dėl Ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 24-1151).

 

Kiti aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225).

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231).

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287).

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, 66-1572).

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2313).

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2317).

 

Programos, strategijos, koncepcijos, veiksmų planai:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-2013 ,,Dėl Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano 2016-2020 metams patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 3014).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 2017 ,,Dėl Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo" (TAR, 2015, Nr. 3251).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. Nr. V-817 įsakymas „Dėl Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos stiprinimo gairių patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 10330).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1246 ,,Dėl Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių) patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 121-6078).

Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. XI-1078 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 132-6720).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1288 ,,Dėl 2009–2015 metų Priklausomybės ligų gydymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 4-108).

Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. X-1070 „Dėl Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1572).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 129/518 „Dėl Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3106).

 

Tarptautiniai dokumentai:

International standarts on Drug Use Prevention, UNODC, 2015.

Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2014/40/ES, 2014 m. balandžio 3 d. „Dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama direktyva 2001/37/EB .

2012 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos Ministrų Taryboje patvirtinta Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija 2014–2020.

Council conclusions on the implementation of the EU Action Plan on Drugs 2013–2016 regarding minimum quality standards in drug demand reduction in the European Union, Brussels, 2015

Action plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) 2014–2016. The Commitee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA), 2014.

Preventing suicide: A global imperatyve, World Health Organization, 2014.

Mental Health Action Plan 2013–2020. World Health Organization, 2013.

2013–2016 m. ES kovos su narkotikais veiksmų planas (OL 2013 C 351, p.1).

2012 m. gruodžio 7 d. Europos Sąjungos Ministrų Taryboje patvirtinta Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija 2013–2020.

Background paper by WHO secretariat for the development of a comprehensive mental health action plan. Risk to mental health: an overview of vulnerabilities and risk factors, 2012.

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. WHO, 2011.

Council conclusions on „The European Pact for Mental Health and Well-being: results and future action“, Luxembourg, 2011.

Mental well-being: for a smart, inclusive and sustainable Europe, European Union, 2011.

European Parliament resolution of 19 February 2009 on Mental Health.

Europos paktas dėl psichinės sveikatos ir gerovės, 2008.

Policies and practices for mental health in Europe – meeting the challenges, 2008.

Kartu sveikatos labui 2008–2013 m. ES strateginis požiūris. Briuselis; 23.10.2007 KOM (2007).

Europos Komisija. Žalioji knyga „Gyventojų psichikos sveikatos gerinimas. Europos Sąjungos psichikos sveikatos strategijos kūrimas“, 2005.

Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention: position paper / World Health Organization, United Nations Office on Drugs and Crime, UNAIDS, 2004.

Prevention of Mental Disorders. Effective interventions and policy options. WHO, 2004.

WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2003.

Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 metų psichotropinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 50-1743).

Jungtinių Tautų Organizacijos 1961 metų Bendroji narkotinių medžiagų konvencija (Žin., 2001, Nr. 51-1768).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-14