BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Siūlome teisininko darbą

Galioja iki

2021-04-17

   
   
   

Valstybinis psichikos sveikatos centras siūlo darbą teisininkui (-ei) viešiesiems pirkimams 0,5 etato krūviu (neterminuota darbo sutartis).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,0-6,3 priklausomai nuo profesinės patirties. Galimas priedas. Pageidautina darbo pradžia - 2021-04-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų  studijų teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir turėti ne mažesnę kaip dviejų metų teisinio darbo patirtį. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimą, taip pat kitus teisės aktus, susijusius su pagrindinių funkcijų vykdymu, ir mokėti juos taikyti; išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti prisiimti atsakomybę ir priimti motyvuotus sprendimus; mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu; gebėti dirbti Microsoft Office programų paketu bei IS, būtinomis tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas.

Kontaktinis asmuo:

Aurelija Čepulytė

Telefonas:

868363361

El. paštas:

aurelija@vpsc.lt