BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Savitarpio paramos grupės demenciją turinčių asmenų globėjams

Data

2021 12 01

Įvertinimas
2
senute_web.jpg

Vilniaus psichikos sveikatos centras ir asociacija „Demencija Lietuvoje“ kviečia demenciją turinčius asmenis ir jų globėjus prisijungti prie savitarpio paramos grupių, kurias ves sveikatos priežiūros specialistai.

Kontekstas

Oficialiais duomenimis Lietuvoje šiuo metu yra apie 40 tūkst. asmenų, turinčių demenciją[1], tačiau Alzheimer Europe duomenimis, tokių asmenų Lietuvoje turėtų būti bent pusantro karto daugiau.[2] Demenciją turinčio asmens priežiūra susijusi su dideliais sveikatos, socialiniais ir ekonominiais iššūkiais, kurie dažniausiai tenka šių asmenų šeimos nariams, kurie, progresuojant demencijai, dažniausiai tampa savo artimųjų globėjais.

Vertinama, kad Vakarų Europos šalyse demenciją turinčių asmenų globėjai rūpinasi artimuoju daugiau kaip 40 val. per savaitę; daugiau nei trečdalis globėjų artimuosius slaugo ilgiau nei 5 metus.[3] Lietuvoje toks vertinimas nėra atliktas, tačiau Lietuvos demenciją turinčių asmenų globėjų atstovai pažymi, kad šis skaičius yra ženkliai didesnis dėl neišplėtoto paramos globėjams paslaugų tinklo.

Turintiems demenciją asmenims yra būdinga ne tik kognityvinės funkcijos blogėjimas, bet ir elgesio bei emocijų pokyčiai. 91 proc. asmenų turi bent vieną elgesio problemą, 50 proc. – 4 ar daugiau. Globėjai be galo svarbūs žmonės demenciją turinčių asmenų gyvenimo kokybei, priežiūrai ir saugumui palaikyti ir užtikrinti. Kartais globėjų šeimos išgyvena, patiria teigiamus globos efektus, tokius kaip geresnis ryšys su sergančiu artimuoju ir emocinis pasitenkinimas suteikiant artimajam reikalingą pagalbą, tačiau dėl sudėtingos priežiūros, formalių paslaugų stokos dažniausiai – neigiamus.

Kodėl svarbu įsitraukti į savitarpio pagalbos grupę?

Demenciją turinčių asmenų slaugymas gali būti sunkesnis nei suaugusio žmogaus su fizine negalia slauga dėl šių aspektų: 1) su demencija susiję elgesio problemos, dezorientacija ir asmenybės pasikeitimas; 2) padidėjęs priežiūros poreikis ir dėl to laisvo laiko trūkumas; 3) globėjo izoliavimasis dėl sergančiojo keliamų problemų; 4) ribotas sergančiojo demencija gebėjimas išreikšti dėkingumą ir dėl to įkvėpimo globai stoka; 5) progresuojančiai blogėjanti ligonio būklė, dėl ko nebelieka tikėtinų teigiamų globėjo indėlio rezultatų ateityje.

Dalyvavimas savitarpio paramos grupėse yra nemokamas.

Kaip rengiami savitarpio paramos grupių susitikimai?

Savitarpio paramos grupių susitikimo tikslas – pasidalinti patirtimi, savo išgyvenimais ir jausmais – padės vieni kitiems, teiks paramą ir pagalbą. Savitarpio paramos grupėse padėti kitam, tai padėti ir pačiam sau. Dalyviai geriau suprasdami demenciją turinčių asmenų ir jų šeimos narių patirtis, galės daugiau pasitikėti savimi, gauti jiems reikalingą palaikymą, o naujos žinios palengvins gyvenimą ir demencija sergantiems, ir jų artimiesiems.

Kada vyks savitarpio paramos grupės? Savitarpio paramos grupės vyks vakarais ir savaitgaliais. Vienas susitikimas per savaitę – laikas bus derinamas. Vieno užsiėmimo trukmė – 1,5 val.

Kaip vyks savitarpio paramos grupės? Savitarpio paramos grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu, naudojantis Zoom programėle. Jeigu nesate naudojęsi šia programa anksčiau, paramos grupės organizatoriai gali jums padėti šią programą įsidiegti ir pradėti naudotis.

Kas ves savitarpio paramos grupes? Savitarpio paramos grupes ves kvalifikuoti psichologai.

Koks yra grupių dydis? Nuo 6 iki 10 asmenų.

Bus užtikrinamas dalyvavimo savitarpio paramos grupėse anonimiškumas.

Registruotis į savitarpio paramos grupes galite pažymėję šią nuorodą: https://forms.gle/ETKuaharEtuYzEQ5A

Jeigu turite klausimų, susisiekite su Ieva Petkute, el. p. [email protected]

 

Savitarpio paramos programa įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-379 ,,Dėl Visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo bei ankstyvo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ 4.9 punktą „Savitarpio paramos grupių demencija sergantiems vyresnio amžiaus asmenims ir jų artimiesiems organizavimas“.