BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo naujovės

Data

2019 12 02

Įvertinimas
0
logovpsc2.jpg

Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ministras 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-1292 patvirtino Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), kuris įsigalios nuo 2020 m. sausio 1d. ir pakeis šiuo metu psichoterapijos paslaugų teikimo tvarką reglamentuojantį sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“ patvirtintą Psichoterapijos seansų bazinių kainų ir jų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą (1 priedas).

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiame Tvarkos apraše nustatyta psichoterapijos paslaugų teikimo vaikams ir paaugliams bei suaugusiesiems, kuriems diagnozuotas psichikos ir elgesio sutrikimas, tvarka, taip pat reikalavimai psichoterapijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmens sveikatos priežiūros specialistams, patalpoms bei psichoterapijos paslaugų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis tvarka.

Vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis, individualios, šeimos psichoterapijos ar grupinės psichoterapijos seansus galės taikyti ne tik gydytojas psichoterapeutas, bet ir bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytojas, slaugytojas, akušeris, medicinos psichologas, įgijęs teisę taikyti psichoterapijos metodą, t. y. pabaigęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto vykdomą bendrai abiejų universitetų nustatyto turinio ne mažesnės nei 4 metų trukmės Psichoterapijos metodo mokymo programą bei turintis tai patvirtinantį pažymėjimą.

Be to, Tvarkos apraše numatyta, kad PSDF biudžeto lėšomis bus mokama už 30 individualios arba šeimos psichoterapijos seansų vienam pacientui per kalendorinius metus, o įvertinus paciento sveikatos būklę ir esant būtinumui tęsti psichoterapijos metodo taikymą, gydytojo, skyrusio psichoterapijos metodo taikymą, sprendimu psichoterapijos seansai vieną kartą galės būti pratęsti papildomai skiriant ne daugiau kaip 10 individualios arba šeimos psichoterapijos seansų. Taip pat PSDF biudžeto lėšomis bus mokama už kiekvieną pacientą, dalyvaujantį grupinės psichoterapijos seanse, ne daugiau kaip už 30 seansų per kalendorinius metus 1 pacientui.

Tikimasi, kad įsigaliojęs Tvarkos aprašas prisidės prie psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei nemedikamentinės pagalbos, būtinos asmens psichikos sveikatai susigrąžinti ir palaikyti, skatinimo.