BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Minima Tarptautinė kovos su narkotikų kontrabanda ir priklausomybės nuo narkotinių medžiagų prevencijos diena

Data

2019 06 26

Įvertinimas
0
narkot_pav2.jpg

#Health4JusticeJustice4Health

Kasmet birželio 26-ąją minima Tarptautinė kovos su narkotikų kontrabanda ir priklausomybės nuo narkotinių medžiagų prevencijos diena (angl. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), kurią 1987 metais paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, atkreipusi dėmesį į Kinijos pastangas uždrausti prekybą opijumi. Ši diena – tarptautinės kovos su narkotikais pradžios diena. Jos tikslas – priminti viso pasaulio valstybėms, kokią kultūrinę ir ekonominę žalą visuomenei daro narkotikai, priminti, kokį pavojų kelia nelegali prekyba psichoaktyviosiomis medžiagomis, stiprinti šalių tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant kurti visuomenę be narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Būtina mažinti narkotinių medžiagų pasiūlą ir paklausą, gerinti paslaugų prieinamumą nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims.

Šių metų Tarptautinės kovos su narkotikų kontrabanda ir priklausomybės nuo narkotinių medžiagų prevencijos dienos temą skelbia Jungtinių Tautų Generelinis Sekretorius Antonio Guterres – ,,sveikata teisingumui, teisingumas sveikatai” (angl. “health for justice, justice for health”) pabrėždamas holistinio požiūrio, apimančio sveikatos, žmogaus teisių, baudžiamosios teisenos ir socialinių paslaugų institucijas, svarbą. Teisingumas ir sveikata yra dvi tos pačios monetos pusės, kai kalbama apie narkotikų sukeltas problemas.

Jungtinės Tautos akcentuoja, kad, norint veiksmingai reaguoti į pasaulinę narkotikų problemą, reikalingos įtraukios ir atskaitingos baudžiamosios teisenos, sveikatos ir socialinių paslaugų institucijos, kurios bendradarbiautų, siekdamos integruotų sprendimų, atitinkančių tarptautines narkotikų kontrolės konvencijas, įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir tvaraus vystymosi tikslus.

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuras (angl. UNODC), siekdamas didinti informuotumą apie narkotinių medžiagų vartojimo keliamas problemas, skatina asmenis, ne pelno organizacijas, privatų sektorių ir valstybes nares dalyvauti savo socialinės žiniasklaidos kampanijoje ir kviečia juos pasinaudoti socialinės žiniasklaidos kampanijos pakete numatytais ištekliais. Daugiau informacijos ir Jungtinių Tautų socialinės informacinės kampanijos medžiagą galima rasti  internete adresu //www.un.org/en/events/drugabuseday/

Valstybinis psichikos sveikatos centras tęsia praeitais metais Tarptautinei kovos su narkotikų kontrabanda ir priklausomybės nuo narkotikų prevencijos dienai sukurtą informacinę kampaniją. Bendradarbiaujant su UAB Media Traffic birželio 21-26 dienomis viešąjame transporte (240 autobusų ekranų) didžiuosiuose šalies miestuose transliuojamas centro specialistų sukurtas vaizdo klipas, atkreipiantis dėmesį į narkotinių medžiagų vartojimo problemas. Ragindami saugoti savo artimuosius nuo narkotinių medžiagų vartojimo, atkreipiame dėmesį, kad naujųjų psichoaktyviųjų medžiagų kasmet nustatoma arti 100. Europoje mažėja priklausomybės, sukeltos heroino, naujų atvejų gydymo poreikis. Šio švirkščiamojo narkotiko suvartojama mažiau bei iki 40 proc. mažiau nustatoma ŽIV atvejų, siejamų su šia medžiaga. Minėtus pokyčius sąlygoja įgyvendinamos pragmatinės žalos mažinimo ir gydymo priemonės. Raginame dėl narkotinių medžiagų vartojimo sukeltų problemų nebijoti konsultuotis su priklausomybės ligų specialistais: gydytojais psichiatrais, psichologais, socialiniais darbuotojais. Dėl gydymo kreiptis į Respublikinį priklausomybės ligų centrą, pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros įstaigas (psichikos sveikatos centrus). Tyrimai rodo, kad po to, kai asmens vartojimo faktas sužinomas, kreiptis dėl gydymo vengiama pakankamai ilgai. Psichosocialinę reabilitacinę pagalbą teikia psichosocialines reabilitacijos bendruomenės, veikia anonimines savipagalbos grupės. Informaciją ir kontaktus galima rasti mūsų centro, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto puslapiuose (www.ntakd.lrv.lt). Savivaldybėse konsultuoja priklausomybės ligų konsultantai, kurių paslaugos teikiamos anonimiškai. Apie jų paslaugas plačiau galima sužinoti Priklausomybės ligų specialistų asociacijos interneto puslapyje http://www.prik.lt/plsa/, www.rplc.lt, informaciją galima gauti savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose.

Valstybinio psichikos sveikatos centro vaizdo klipas: http://vpsc.lrv.lt/lt/naujienos/birzelio-26-d-tarptautine-kovos-su-narkotiku-kontrabanda-ir-narkomanijos-prevencijos-diena

Šiandien bus paskelbta 2019 m. Pasaulio narkotikų ataskaita:

https://www.un.org/en/events/drugabuseday/assets/pdf/UNODC-Flier-Invite-WDR-Launch2019%20.pdf

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (angl. EMCDDA) birželio 6 d. paskelbė 2019 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitą. Su ja galima susipažinti internete:

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001LTN_PDF.pdf