BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


KREIPIMASIS

Data

2019 01 10

Įvertinimas
2
kreipimas_3.jpg

LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui

DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2018 m. lapkričio 7 d. PROTOKOLINIO SPRENDIMO Nr. 49

DĖL VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO

 

Psichikos sveikata yra neatskiriama bendrosios individo ir visuomenės sveikatos dalis. Nėra ir negali būti sveikatos be psichikos sveikatos.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolinį sprendimą, kurį inicijavo Sveikatos apsaugos ministerija, nuspręsta pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai likviduoti Valstybinį psichikos sveikatos centrą.

Šio sprendimo įgyvendinimas kelia daug rimtų ir pagristų abejonių.

  1. Sveikatos apsaugos ministerijai paskelbus apie jai pavaldžių įstaigų pertvarką, buvo deklaruojama, kad vienas iš svarbiausių pertvarkos tikslų – sumažinti valstybės tarnautojų skaičių. Vis tik vėlesni veiksmai aiškiai tam prieštarauja: likviduojama biudžetinė įstaiga Valstybinis psichikos sveikatos centras, kurio darbuotojai nėra valstybės tarnautojai, ir kuriamas Psichikos sveikatos skyrius Sveikatos apsaugos ministerijoje, kuriame dirbs nauji valstybės tarnautojai.
  2. Nors naujasis Sveikatos apsaugos ministerijos skyrius dirba nuo 2018 m. spalio 15 d., iki šiol jis nėra iki galo suformuotas, net ir jį suformavus, jo galimybės veikti bus ribotos. Deklaruojama, kad skyrius dirbs politiniu lygmeniu (tokiu būdu Valstybinis psichikos sveikatos centras „keliamas į politinį lygmenį“), neaiškūs skyriaus veiklos prioritetai ir kryptys nei asmens, nei visuomenės psichikos sveikatos priežiūros, stiprinimo ir prevencijos srityse.  
  3. Deklaruojama, kad, likviduojant Valstybinį psichikos sveikatos centrą, jo funkcijas perims naujasis Sveikatos apsaugos misterijos skyrius, Higienos institutas ir Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. Neaišku, kaip ir kokias funkcijas minėtos įstaigos perims, nes vykdant šią reformą numatoma jungti Higienos institutą, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrą bei Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrą į vieną Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių, visuomenės sveikatos netolygumų ir visuomenės sveikatos priežiūros technologijų, darbo aplinkos poveikio sveikatai vertinimą atliekančią sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijas ugdančią ir vertinančią įstaigą. Kiek ir kokių visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sveikatos sutrikimų prevencijos funkcijų liks ir ar iš viso liks naujojoje įstaigoje, atsakymų nėra.

Valstybinis psichikos sveikatos centras yra biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, dirbanti nuo 1999 metų. Jo veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą psichikos ligomis bei savižudybių skaičių, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių. Valstybinis psichikos sveikatos centras nėra politiką formuojanti įstaiga, jis niekada nedubliavo ir nedubliuoja nei Sveikatos apsaugos ministerijos, nei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, nei psichikos sveikatos centrų, nei visuomenės sveikatos biurų funkcijų.

Valstybinis psichikos sveikatos centras ir jo darbuotojai per ilgus darbo metus tapo neatsiejama tarptautinių psichikos sveikatos veiklų bei projektų dalis ir aktyvus partneris. Pavyzdžiui, 2007 m. centras pradėjo vadovauti Europos Komisijos finansuotam projektui „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata Europos Sąjungoje po plėtros: efektyvios politikos ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE). Projekte dalyvavo 34 partneriai iš 16 Europos šalių. Pabrėžtina tai, jog tai buvo pirmasis atvejis, kada Europos Komisijos finansuojamam projektui psichikos sveikatos srityje vadovavo Lietuvos organizacija. Projektas ne tik sėkmingai įgyvendintas, bet ir po atlikto audito – puikiai įvertintas. Jo pagrindu Europos Komisija finansavimo tolimesnius, tiesa, jau mažesnės apimties, projektus, skirtus psichikos sveikatos klausimams Europoje.  Projekto įgyvendinimo metu sukaupta ypatingai svarbi patirtis ir įgūdžiai – po projekto įgyvendinimo Europos Komisijos atstovai ne kartą kreipdavo kitus projekto vykdytojus Lietuvoje konsultuotis dėl projektų sėkmingo įgyvendinimo, iškilusių klausimų ar problemų sprendimo.

Sėkminga Valstybinio psichikos sveikatos centro veikla tarptautinėje arenoje padėjo atkreipti Europos komisijos dėmesį į psichikos sveikatos klausimus, o Lietuvos pavyzdys ir įsitraukimas buvo labai vertinami. To įrodymas – psichikos sveikatai skirtos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai konferencijos „Psichikos sveikata: iššūkiai ir galimybės" organizavimas, kuris irgi dėl centre sukauptos kompetencijos buvo patikėtas Valstybiniam psichikos sveikatos centrui.

Konferencijoje dalyvavo apie 200 dalyvių iš Europos Sąjungos, šalių kandidačių, Europos laisvosios prekybos asociacijos bei Rytų partnerystės šalių. Konferencijos tikslas – skatinti Europos pakto dėl psichikos sveikatos ir gerovės įgyvendinimą bei paraginti skirtingų sričių (sveikatos, socialinių reikalų, švietimo) specialistus, mokslininkus, akademinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovus pasidalyti sukaupta patirtimi, aktyvinti bendradarbiavimą bei psichikos sveikatos sutrikimų prevenciją.

Konferencijoje pasisakė ne tik šios srities žymiausi specialistai iš visos Europos (pranešėjai daugiau nei iš 10 Europos šalių), bet ir Europos Komisijos Sveikatos reikalų komisaras Tonio Borg, LR Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato atstovas Michael Hübel, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono Psichikos sveikatos patarėjas dr. Matt Muijen.

Toliau tęsiama tarptautinė projektinė veikla. 2018 m. Valstybinis psichikos sveikatos centras pateikė projekto „Bendri veiksmai bendruomeninėms paslaugoms psichikos sveikatos srityje“ (angl. Connected action for Community care in the field of Mental Health ) paraišką EEE ir Norvegijos paramos fondui (EEA Grants ir Norway Grants). Projektas numatytas 4 metams ir būtų įgyvendinamas kartu su  Slovėnija, Čekija ir Norvegija. Projekto tikslas yra sukurti ir įgyvendinti mokymo programą, skirtą stigmos mažinimui. Mokymo programa būtų skirta paslaugų vartotojams, specialistams, visuomenei.

Siekiant spręsti aktualią savižudybių problemą 2015 metais Valstybiniame psichikos sveikatos centre  buvo įsteigtas Savižudybių prevencijos biuras. Šio biuro indėlis ypač svarbus suaktyvinant savižudybių prevenciją visos šalies mastu, yra didelis  įdirbis, identifikuotos problemos, siūlyti sprendimo keliai  ir prioritetai, į kuriuos ne visad įsiklausoma nustatant prioritetus. Labai svarbu pažymėti, kad pastaraisiais metais savižudybių skaičius mažėjo, ir tai išties nemaža dalimi lėmė proaktyvi šio biuro veikla ir veiksmingas koordinavimas. Likvidavus Valstybinį psichikos sveikatos centrą, bus nutraukta ir šio biuro veikla. Net ir sukūrus atskirą padalinį hipotetinėje įstaigoje ateityje, bus prarastas potencialas ir įdirbis, o naujiems darbuotojams vėl viską teks pradėti nuo pradžių, o tam, kad veikla pradėtų duoti nors ir menkų rezultatų, prireiks bent metų, dvejų. Tokiu būdu savižudybių prevencija žengs ne į priekį, o atgal. Dėl to gali padidėti ir savižudybių skaičius ateityje.

Tiek galingi tarptautiniai projektai, tiek organizuojamos tarptautinės konferencijos, tiek ekspertinė Valstybinio psichikos sveikatos centro veiklos Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos komisijos veiklose – neabejotinas ir aiškus įrodymas, kad centras savo pasiekimais bei veikla pelnęs tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą. Be to, Psichikos sveikatos centro veikla nuolat didžiuodavosi jos steigėjas, kaip pavyzdžius minėdavo ataskaitose. Todėl sprendimas sėkmingai veikiančią, didelę patirtį ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu sukaupusią įstaigą likviduoti yra neracionalus, nesuprantamas ir net nuostolingas, nes tokios ar bent panašios kompetencijos sukaupimui prireiks ne tik ilgų metų, bet ir nemenkų finansinių sąnaudų.