BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


KOVO 12-OJI – Europos kovos su smurtu prieš gydytojus ir asmens sveikatos specialistus diena

Data

2020 03 04

Įvertinimas
0
kovo12.jpg

Įvairios smurto apraiškos – aktuali šių dienų problema, pasireiškianti visose pasaulio visuomenėse. Smurto temą šiuolaikinės technologijos iškėlė į viešumą, kasdien matome, girdime apie masinio smurto reiškinius – karus, riaušes, teroristinius išpuolius, tačiau nemaža smurto dalis vis dar nepakankamai paviešinama: apie jį per mažai kalbama, nerandama būdų, kaip jo išvengti. Tai smurtas privačioje erdvėje – darbe, mokykloje, artimoje aplinkoje.

Siekdama sukurti tinkamas priemones, padedančias užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų socialinį saugumą, Europos medicinos kolegijų taryba (Counseil Européen des Ordres des Médecins, toliau – CEOM) 2019 m. lapkričio 29 d. Lisabonoje (Portugalija) vykusiame plenariniame posėdyje KOVO 12-ĄJĄ paskelbė Europos kovos su smurtu prieš gydytojus ir asmens sveikatos specialistus diena (European Day to Fight Violence against Doctors and Health Professionals). Šios dienos tikslas – visoje Europoje ugdyti visuomenės sąmoningumą ir vykdyti smurto prieš sveikatos priežiūros specialistus darbo vietoje prevenciją. Be to, šiame posėdyje CEOM profesinį perdegimą pripažino psichosocialinio smurto rūšimi, su kuriuo sveikatos priežiūros specialistai susiduria kasdieninėje asmens sveikatos priežiūros veikloje.

Smurtas darbo vietoje ypatingai aktualizuotas pastaraisiais metais ir šiuo metu yra viena opiausių darbų saugos ir sveikatos problemų tiek besivystančiose, tiek išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, nuo smurto ar diskriminacijos darbo vietoje kenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Nėra nė vienos ekonominės veiklos rūšies, socialinio sluoksnio, profesijos ar darbovietės, kur niekada nepasireiškia smurtas. Tačiau manoma, kad labiausiai smurtas yra paplitęs tose darbo vietose, kurių veikla yra susijusi su klientų aptarnavimu, ypatingai švietimo ir sveikatos priežiūros sektoriuose.

Nepastebint ir nereaguojant į smurto daromą žalą, jo pasekmių kaina didėja ir griauna visuomenę iš vidaus. Patiriamas smurtas neigiamai veikia darbuotojų sveikatą, didina nedarbingumą, skatina pravaikštas, nelaimingų atsitikimų, klaidų darbo vietoje tikimybę. Be to, patiriamas smurtas blogina tarpusavio santykius ir darbo aplinką bendrąją prasme.

Vykstant nuolatinei reformai, augant stresui, socialiniam nestabilumui, darbo aplinkos sritis tampa itin aktuali. Neabejojama, kad iš vadovų, kolegų, pacientų ir jų artimųjų patiriamas smurtas neigiamai veikia sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų darbo kokybę, verčia specialistus ieškoti laimės kitose ekonominės veiklos srityse arba šalyse, kur smurto darbe problema yra sprendžiama, o tai savo ruožtu didina darbo krūvį liekantiems specialistams ir neabejotinai blogina asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Pasak PSO, ši problema ypač aktuali toms šalims, kuriose yra aukšti medicinos personalo migracijos rodikliai ir jaučiamas medicinos darbuotojų trūkumas.

Lietuva šiuo metu yra psichologinio smurto darbe problemos pripažinimo etape. Šalyje galioja saugos ir sveikatos darbe teisės aktų nuostatai, reikalaujantys, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, įskaitant apsaugą nuo smurto ir palankios psichosocialinės darbo aplinkos užtikrinimą. Yra prieinami sėkmingi smurto prevencijos darbo vietoje pavyzdžiai, parengtos metodinės rekomendacijos, tačiau patirtis sprendžiant su smurtu susijusias problemas vis dar yra nepakankama. Tai gali būti susiję su susiformavusiais socialiniais stereotipais, vertybių sistema ir elgesio normomis.

Kad kolegiška, draugiška, saugi atmosfera darbo vietoje taptų savaime suprantamu dalyku ir visuotinu reiškiniu, reikia visų darbuotojų – tiek vadovų, tiek pavaldinių – supratingumo, empatijos ir pastangų. Bet pirmiausia reikalingas problemos identifikavimas ir žinios, kaip šią problemą spręsti.

Metodinės rekomendacijos ir leidiniai smurto darbo vietoje prevencijos tema:

Metodinės rekomendacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių slaugytojų psichosocialinę darbo aplinką ir vykdyti pacientų smurto darbe prevenciją. Parengė V. Kuodytė, V. Jakubynaitė, I. Vėbraitė, B. Pajarskienė, Higienos institutas, Vilnius, 2014, 19 p. Prieiga internete: http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Rekomendacijos_psichikos_sveikatos_slaugytojams3.pdf

Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms. Parengė B. Pajarskienė, R. Jankauskas, J. Kaliatkaitė, Higienos institutas, 2012, 12 p. Prieiga internete: http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Konfliktu%20prevencija%20mazoms%20imonems.pdf

Rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose. Parengė B. Pajarskienė, I. Vėbraitė, T. Jasiukevičiūtė, Higienos institutas, 2010. Rekomendacijos žurnale „Visuomenės sveikata“, 2011, Nr. 1, p. 128–134. Prieiga internete: http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Rekom%20kaip%20valdyti%20psichol%20smurta%20darbo%20vietose.pdf

Rekomendacijos, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį darbuotojams ir užtikrinti saugią darbo aplinką pokyčių metu. Parengė J. Kaliatkaitė, T. Jasiukevičiūtė, B. Pajarskienė, Higienos institutas, 2013, 7 p. Prieiga internete: http://www.hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Restrukturizavimo%20poveikis%20darbuotojams.pdf

Streso darbe valdymo standartai. Prieiga internete: http://www.hi.lt/lt/streso-darbe-valdymo-standartai.html

Rizika darbuotojų sveikatai ir saugai sveikatos priežiūros sektoriuje. Prevencijos ir gerosios patirties vadovas. Europos Komisija, 2011. Prieiga internete: https://www.vdi.lt/AtmUploads/RizikaDSSsveikatosprieziura.pdf

Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose. Metodinės rekomendacijos. Parengė A. Žiedelis, B. Pajarskienė, Higienos institutas, 2018. Prieiga internete:

http://hi.lt/uploads/pdf/leidiniai/Rekomendacijos/Profesinis_perdegimas.pdf