BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Balandžio 2-oji – Pasaulinė autizmo supratimo diena

Data

2019 03 29

Įvertinimas
0
autzmo_dienai.jpg

Jau dvyliktą kartą balandžio 2 d. visame pasaulyje minima Pasaulinė autizmo supratimo diena. Šios dienos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie autizmo spektro raidos sutrikimus, atkreipti atsakingų institucijų dėmesį į kylančias problemas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, ugdyti visuomenės supratimą bei toleranciją kitokiems vaikams ir juos auginantiems tėvams.

Šiais metais pagrindinis dėmesys skiriamas pagalbinėms technologijoms, padedančioms autizmo spektro sutrikimų turintiems asmenims aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 2015 m. gruodžio 15 d. Jungtinių Tautų (JT) Generalinė Asamblėja patvirtino Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., kurioje įsipareigojo „nepalikti nei vieno nuošalyje“, tai reiškia, kad darbotvarkėje numatyti darnaus vystymosi tikslai bus pasiekti, jeigu prieinamos, tvarios ir integracinės plėtros veiksmai bus įgyvendinami visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms.

Neįgaliųjų teisių konvencijoje pripažįstamas pagalbinių technologijų vaidmuo, suteikiantis galimybę neįgaliesiems naudotis savo teisėmis ir laisvėmis. Ši nuostata įpareigoja Neįgaliųjų teisių konvenciją ratifikavusias šalis plėtoti naujas technologijas ir jų mokslinius tyrimus, skatinti pagalbinių technologijų naudojimą ir didinti jų prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Nors stebima technologijos pažanga, neįgaliesiems vis dar neužtikrinamos galimybės naudotis pagalbinėmis technologijomis tiek dėl didelių jų kaštų ir nepakankamo prieinamumo, tiek dėl mokymų trūkumo.

            2018 m. rugsėjo mėn. JT generalinis sekretorius paskelbė Naujų technologijų strategiją, kuria siekiama nustatyti JT sistemos būdus šių technologijų naudojimo rėmimui. Rengiant šią strategiją, atsižvelgta į JT Chartijoje ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtintas vertybes, apimančias lygybę, teisingumą, įtrauktį ir skaidrumą, taip pat vadovautasi tarptautinės teisės normomis ir standartais. Naujų technologijų kūrimas ir naudojimas turėtų būti grindžiamas asmens teisėmis ir etiniu požiūriu.

            Atsižvelgiant į Naujų technologijų strategiją, šių metų Pasaulio autizmo supratimo dienos renginiuose daugiausia dėmesio bus skiriama pagalbinių technologijų, skirtų autizmo spektro sutrikimą turintiems asmenims, plėtrai, kuri padėtų pašalinti socialines, ekonomines ir politines kliūtis, skatintų lygybę, teisingumą ir įtrauktį.

            Jungtinių Tautų Organizacija ragina spręsti minėtas problemas, organizuojant diskusijas su ekspertais, žmogaus teisių gynėjais, nevyriausybinio sektoriaus atstovais. Rekomenduojamos diskusijų temos:

  • Internetas ir skaitmeninės bendruomenės;
  • Nepriklausomas gyvenimas: protinga namų technologija ir dar daugiau;
  • Švietimas ir užimtumas: komunikacija ir vykdomoji veikla;
  • Telemedicina: durų atvėrimas sveikatos priežiūrai;
  • Teisė būti išklausytam: politinis dalyvavimas ir propagavimas.

         Prisidedant prie pasaulinių iniciatyvų, įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai ir akcijos, skirti Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti.

         Antrus metus iš eilės VšĮ „ISADD Lietuva“ iniciatyva, Vilniaus miesto savivaldybė tęs pasaulinę tradiciją apšviesti objektus mėlyna spalva (Light It Up Blue For Autism). Šiais metais balandžio 2 dienos vakarą mėlyna spalva bus nušviesti jau nebe du, o trys tiltai – Mindaugo, Žaliasis ir Baltasis.

         Daugiau informacijos apie Lietuvoje organizuojamus renginius, skirtus Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti, galima rasti Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ tinklalapyje.