BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Info ASIS naudotojams

SVARBU!

Dėl ASIS neveikimo rašykite į [email protected]

ASIS statistinių duomenų metinė ATASKAITA (2016 m.)

Kasmet Psichikos sveikatos centras atlieka duomenų apie asmenis, kuriems taikyta farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais sutikrinimą ASIS sistemoje.

Įstaigos, į kurias buvo kreiptasi dėl informacijos pateikimo, PRELIMINARIĄ ataskaitą ir duomenų teikimo lentelę gali rasti čia:

2020 m. PRELIMINARŪS pakaitinio palaikmojo gydymo duomenys pagal įstaigas TIKSLINIMUI.

ASIS 2021 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

ASIS 2020 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

ASIS 2019 M. MĖNESINĖ ATASKAITA

Įstaigos, į kurias buvo kreiptasi dėl informacijos pateikimo, duomenų teikimo lentelę gali rasti čia:

Duomenų dėl 20XX metų stebėsenos apie asmenis, kuriems taikyta farmakoterapija opioidiniais vaistiniais preparatais teikimo lentelė.

Patikslintų pagal ASPĮ pakaitinio palaikomojo gydymo duomenų analizė:

2016 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2015 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.

2014 m. pakaitinio palaikomojo gydymo duomenys pagal įstaigas.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496; 2010, Nr. 157-8004) 9 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1109 „Dėl asmenų, kurie kreipėsi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 162-7697) patvirtintų ASIS nuostatų VII skyriaus 37 punktu, ASIS duomenys gali būti prieinami tik asmenims, kuriems sveikatos priežiūros įstaigos vadovas bus suteikęs prieigos teisę. Todėl šie asmenys turi būti patvirtinti įstaigos vadovo įsakymu.
Įsakymo pavyzdį galite rasti čia: Įsakymo pavyzdys

Įstaigos vadovo įsakymo kopija turi būti pateikta Higienos instituto Psichikos sveikatos centrui vienu iš labiausiai priimtinų būdų:

1. Paštu (adresu: Higienos instituto Psichikos sveikatos centrui, Studentų g. 45A, LT-11205 Vilnius);
2. Elektroniniu paštu: ( [email protected]);
3. Faksu (8 5 2670080).

Tam, kad įstaigos vadovo patvirtinti asmenys galėtų gauti prisijungimo prie ASIS kodus, įstaiga turi pasirašyti su Psichikos sveikatos centru duomenų teikimo sutartį, kurią galite rasti čia: Duomenų teikimo sutartis.

Norėdami pakeisti sutarties 2 priedą dėl pakitusios informacijos, kuri susijusi su asmenimis, turinčiais prieigos teisę prie ASIS, turite informuoti Psichikos sveikatos centrą ir pateikti prašymą dėl informacijos pakeitimo 2 priede. Prašymo pavyzdį rasite čia: Prašymas dėl sutarties 2 priedo keitimo

 Suderinus norimus pakeitimus su Psichikos sveikatos centru turi būti pasirašytas įstaigų vadovų papildomas susitarimas prie sutarties. Papildomo susitarimo pavyzdį rasite čia: Papildomas susitarimas

Kaip dirbti su ASIS ir kitą reikalingą mokomąją medžiagą galite rasti čia:

1. ASIS naudotojo vadovas

2. Filmuota mokymų medžiaga

         
   

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-20