BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas: Priklausomybės ligų skyriaus  skyriaus vyr. specialistė laikinai vykdanti administratoriaus pareigas Virginija Rapkevičienė, tel. 8 5 2671811, el.p. [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūnas stebi, analizuoja, vertina Valstybinio psichikos sveikatos centro asmens duomenų tvarkymo veiklų atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Reglamentas) ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Taip pat informuoja Valstybinio psichikos sveikatos centro direktorių ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų prievoles pagal Reglamentą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoja juos asmens duomenų tvarkymo klausimais,  bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, dalyvauja vystant asmens duomenų apsaugos kultūrą Valstybinio psichikos sveikatos centro , organizuoja ir rengia mokymus asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat atsako į duomenų subjektų klausimus, kurie yra susiję su jų asmens duomenų tvarkymu Valstybiniame psichikos sveikatos centre. Asmenys dėl savo teisių, numatytų Reglamente, įgyvendinimo gali kreiptis el. pašto adresu   [email protected], ir  tel. (8 5) 2671811

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybiniame psichikos sveikatos centre taisyklių patvirtinimo (pridedama įsakymas 1V-32)

Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-01