BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
  2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
  3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ);
  4. Registrų ir informacinių sistemų nuostatais;
  5. Kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Įsakymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VPSC taisyklių patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30