2019 m.

Sausio mėn. 28 d. savaitraštyje ,,Vilniaus Diena" Nr.4(1588) spausdinamas straipsnis ,,Psichika žada rūpintis valdininkai", kuriame pasisako VPSC Priklausomybės ligų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus pareigas A. Čepulytė bei Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M.Strička.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-30