VPSC organizuojami renginiai, skaitomi pranešimai, teikiamos konsultacijos, atvirų durų dienos

2018 m.

Balandžio 12 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje vyko susitikimas su žurnalistų etikos inspektore Gražina Ramanauskaite – Tiumeneviene bei Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič. Susitikimo metu aptarti savižudybių ir mėginimų nusižudyti publikavimas Lietuvos žiniasklaidoje, visuomenės informavimo etikos kodeksas bei Savižudybių prevencijos biuro vykdomas žiniasklaidos monitoringas. Dalyvavo Savižudybių biuro vedėjas Marius Strička, skyriaus specialistai Rimantas Misevičius ir Eglė Melkūnaitė. Organizatorius - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba kartu su Savižudybių prevencijos biuru.

Balandžio 6d.  Radviliškyje vyko Respublikinė konferencija "Savižudybė: išgirskime, padėkime, išgelbėkime".  Konferencijoje pranešimą "Kompleksinė saviužudybių prevencija Lietuvvoje" skaitė Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistas R.Misevičius. Organizatorius - Radviliškio rajono savivaldybė (Baisiogala).

Kovo 21 d. Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyboje įvyko susitikimas dėl rengiamo Reagavimo į savižudybių grėsmę tvarkos aprašo ir Pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus nagrinėjimo ir grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarkos aprašo sąsajų. Diskusijos metu analizuotos įvertinimo ir reagavimo kategorijos. Dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička, biuro specialistai, VTAT direktorės pavaduotoja V. Šulskytė, pagalbos vaikams skyriaus vedėja E. Firaitė, VTAT specialistai. Organizatoriai - Savižudybių prevencijos biuras ir VTAT.

Vasario 23 d. vyko atvira diskusija ,,Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos". Pranešimus - ,,Psichikos sveikatos gerinimas darbo vietoje" skaitė J. Parkkonen (Suomijos psichikos sveikatos asociacijos projektų koordinatorius) ir ,,Dirbančiųjų psichikos sveikatos stiprinimas Lietuvoje" skaitė J. Stanislavovienė (Psichikos sveikatos skyriaus vyr. specialistė). Vyko darbas grupėse: ,,Darbas ir psichikos sveikata visose amžiaus grupėse" ir ,,Darbo ir šeimos derinimas". Parengtos rekomendacijos ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasui, kurio iniciatorius yra Europos Komisija. Dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos bei Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatoriai: Valstybinis psichikos sveikatos centras, Europos Komisija, Suomijos psichikos sveikatos asociacija (Finnish Association for Mental Health).

Sausio 16 d. Europos socialinio fondo agentūroje vyko susitikimas dėl projekto „Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvos“ atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms. Susitikime dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus, VšĮ Psichikos sveikatos iniciatyva bei ESFA specialistai. Organizatorius - Europos socialinio fondo agentūra.

Sausio 8 d. Gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos pogrupio, sudaryto Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. T1-4 ,,Dėl Gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos pogrupio 2018-2028 metų Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programai rengti sudarymo“ veikloje rengiant 2018-2028 metų Valstybinę narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programos projektą dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistai. Organizatorius - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-18