2019 m.

Balandžio 10 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos Fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams tvarkos aprašo projektui parengti, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 4 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos posėdyje dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Organizatorius- Sveikatos apsaugos ministerija.

Balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“, skirta paminėti Pasaulinę autizmo supratimo dieną. Dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus ir Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Sveikatos apsaugos ministerija, asociacija „Lietaus vaikai“.

Kovo 28 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 25 ir 26 d. dalyvauta pasitarime Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo ir asmens duomenų apsaugos, dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai.  Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija

Kovo 14 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSS fondas) metinė konferencija „Sveikata visose politikose“, kurioje buvo pristatyti VVSS fondo 2017–2018 m. veiklos rezultatai. Dalyvavo Informacijos ir ryšių skyriaus, Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatoriai: VVSS fondas, Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 26 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 12 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 29 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-30 „Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo“, posėdis. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistai. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 24 d. bei Vasario 12 d. ir 19 d. dalyvauta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-1432 sudarytos darbo grupės  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 7 d. pasitarimo protokolo Nr. 49 4 punktui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 55 3 punkto priedo 5-8 punktams įgyvendinti“ dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro likvidavimo, funkcijų analizės ir galimybės jas perduoti Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms įstaigoms po Sveikatos apsaugos ministerija. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 16 d. ir 23 d. bei Vasario d.19 d. vykusiuose Sveikatos apsaugos ministerijoje darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1304 ,,Dėl darbo grupės atnaujinimo“ posėdžiuose dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Darbo grupė rengia pagalbos autizmui sergantiems vaikams ir jų šeimoms veiksmų planą 2019-2020 m. DaOrganizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 8-9 d.  PSO Europos regiono biuro organizuotame seminare smurto prieš vaikus prevencijos tema dalyvavo VPSC Psichikos sveikatos skyriaus vedėja. Seminaras buvo skirtas Baltijos šalių atstovams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-11