Dalyvavimas darbo grupėse, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose

2018 m.

Kovo 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vykusiame pasitarime dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo gerinimo dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas. Organizatorius – Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijos  Koordinavimo komisijos posėdyje, kurio metu buvo svarstoma Valstybinio psichikos sveikatos centro parengto  projekto „Vaikų psichikos sveikatos stiprinimo iniciatyvos“ paraiška, pateikta Europos Socialinio fondo agentūrai, dalyvavo Priklausomybės ligų sk. specialistai. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 9 d. Teisingumo ministerijoje vyko Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 įsteigtos Komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti posėdis. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Teisingumo ministerija.

Kovo 9 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas su Socialinės apsaugos ir darbo  ministerijos atstovais dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo socialinės globos įstaigose reglamentavimo. Dalyvavo Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 7 d. LR Vyriausybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame svarstytas Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projektas dėl pateikimo LR Seimui.  Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatoriai: LR Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija.

Kovo 7 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje vyko VTAT ir Savižudybių prevencijos biuro susitikimas. Susitikime buvo aptartos aktualios tarpžinybinio bendradarbiavimo temos: savižudybių grėsmės atpažinimas ir įvertinimas vaikams ir paaugliams, pagalbos vaikams ir šeimai teikimas, reglamentavimas ir koordinavimas, atvejo vadybos principai, rengiamų pagalbos tvarkos aprašų ir algoritmų derinimas. Įvardintas kokybiškų apmokymų rizikos atpažintojams ir pagalbos teikėjams poreikis. Susitikime dalyvavo Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir vyr. specialistas R. Misevičius. Susitikimo organizatoriai: Savižudybių prevencijos biuras ir VTAT.

Kovo 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo Nr. I-924 pakeitimo įstatymo projekto pristatymo LR Vyriausybėje. Dalyvavo direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika, Psichikos sveikatos skyriaus specialistas. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 28 d. - kovo 1 d. vykusiame ketvirtajame nacionaliniame švietimo lyderystės forume ,,Lietuvos mokykla – atvira pasauliui“, organizuotame pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomą projektą ,,Lyderių laikas 3“, Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-001, kurio tikslas buvo sužinoti idėjų ir konkrečių strategijų, kaip veikti mokyklai migracijos aplinkoje, užmegzti naudingų ryšių, dalyvavo Priklausomybės ligų skyriaus specialistas.

Vasario 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir vyr. specialistės V. Rulinskienė ir E. Melkūnaitė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Vasario 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės „Dėl savižudybių rizikos valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" posėdis. Dalyvavo VPSC Savižudybių prevencijos biuro vedėjas M. Strička ir vyr. specialistai R. Misevičius ir V. Rulinskienė. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 19 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko darbo grupės ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" posėdis. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 17 d. Savižudybių prevencijos biuro darbuotojai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje „Žmogaus teisės visuomenės informavimo srityje". Organizuotos konferencijos tikslas – išryškinti teigiamus ir neigiamus visuomenės informavimo aspektus, įvertinti tendencijas bei įstatymų tobulinimo galimybes. Organizatoriai: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Seimo Kultūros komitetas.

Sausio 16 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pasitarimas dėl teisės aktų, nustatančių savivaldybėms privalomos informacijos ir ataskaitų teikimą visuomenės sveikatos priežiūros srtyje, peržiūrėjimo. Dalyvavo VPSC direktoriaus pavaduotojas M. Rusteika. Organizatorius - Sveikatos apsaugos ministerija.

Sausio 10 d. Kalėjimų departamente prie LR Teisingumo ministerijos vyko Kalėjimų departamento Resocializacijos ir Probacijos skyrių specialistų - J. Rylskovo, G. Leščinskienės ir V. Cimalanskaitės susitikimas su Savižudybių prevencijos biuro vyr. specialistu R. Misevičiumi. Susitikimo metu buvo apžvelgta savižudybių prevencijos situacija laisvės atėmimo vietų įstaigose ir Probacijos tarnyboje. Analizuotas nuteistųjų ir suimtųjų psichologinės pagalbos poreikis, galimybės, specifiškumas, paslaugų prieinamumas ir kokybė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-19