Priklausomybės ligų statistika

PAGRINDINĖS SĄVOKOS:

Atvejis

Sergamumas

Ligotumas

 

GRAFIKAI PARENGTI PAGAL PIRMINĖS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ASPĮ METINĖS SVEIKATOS ATASKAITOS NR.14 FORMOS DUOMENIS

1.Ligotumo psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichiką veikiančias medžiagas (F10-F19), dinamika Lietuvos Respublikoje 1998-2018 m. (100 000 gyv.).

2.Sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichiką veikiančias medžiagas (F10-F19), dinamika Lietuvos Respublikoje 1998-2018 m. (100 000 gyv.).

3.Sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant narkotines medžiagas (F11-F19), dinamika Lietuvos Respublikoje 1998-2018 m. (100 000 gyv.).

4.Sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant alkoholį (F10), dinamika Lietuvos Respublikoje 1999-2018 m. (100 000 gyv.).

5.Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis (F10.4-F10.7) dinamika Lietuvos Respublikoje 1998-2018 m. (100 000 gyv.).

6. 2013-2018 m. psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines medžiagas (F11-F19) pasiskirstymas pagal narkotinių medžiagų grupes metų gale.

APŽVALGOS:

  1. 2012-2016 m. statistinių duomenų apie psichikos ir elgesio sutrikimus, vartojant psichiką veikiančias medžiagas, apžvalga
  2. 2015-2016 m. psichikos ir elgesio sutrikimų atvejų ir rodiklių pokyčių apžvalga
  3. Psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, atvejų tarp vaikų psichikos sveikatos priežiūros įstaigose apžvalga 2015−2016 m.
  4. Priklausomybė nuo opioidų pakaitinio palaikomojo gydymo (farmakoterapijos) metadonu efektyvumo vertinimo pagrindiniai duomenys
  5. Sergamumas ir ligotumas priklausomybės ligomis Lietuvos apskrityse ir savivaldybėse 2011-2018 m.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-19