Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos

Data

2018 03 12

Įvertinimas
1
psic_sv_darbe.jpg

Š. m. vasario 23 d. Valstybinis psichikos sveikatos centras kartu su Europos Komisija, Suomijos psichikos sveikatos asociacija organizavo tarpžinybinę diskusiją „Psichikos sveikata darbo vietoje. Patirtys ir perspektyvos“. Ši diskusija organizuota prisidedant prie iniciatyvos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompasas“ (EU-Compass for Action on Mental Health and Wellbeing) prioritetinės srities – Psichikos sveikata darbo vietose.

„Visiems gerai žinoma, jog darbas yra naudingas žmogui. Jis padeda užtikrinti finansinę bei socialinę gerovę ir žmogaus savirealizaciją. Sakoma, jog asmenims, galintiems dirbti, darbas – patikimiausias gerovės garantas. Be to, tai būdas pasirūpinti žmogaus, jo šeimos ir visos bendruomenės gerove. Dar daugiau, žmonėms, kenčiantiems dėl psichikos sveikatos sutrikimų, grįžimas į darbą gali būti ypatingai svarbus faktorius sveikstant, stiprinant ar kuriant pasitikėjimą savimi bei skatinant socialinį įsitraukimą“, – diskusijos metu kalbėjo centro direktorė Ona Davidonienė.

Diskusijoje Suomijos psichikos sveikatos asociacijos projektų koordinatorius Johannes Parkkonen

skaitė pranešimą – „Psichikos sveikatos gerinimas darbo vietoje. EU-Compass pristatymas“ bei Valstybinio psichikos sveikatos centro Psichikos sveikatos skyriaus specialistė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dr. Jelena Stanislavovienė pristatė temą – „Dirbančiųjų psichikos sveikatos stiprinimas Lietuvoje“. Diskusijos dalyviai aktyviai dalyvavo darbo grupėse: „Darbas ir psichikos sveikata visose amžiaus grupėse“ bei „Darbo ir šeimos derinimas“.

Diskusijos santrauka bei rekomendacijos bus pateiktos Europos Komisijai ir panaudotos „ES psichikos sveikatos ir gerovės veiksmų kompaso“ informacijos papildymui apie psichikos sveikatos stiprinimo darbo vietoje politiką ir veiklas šioje srityje, skatinant kitas šalis keistis, analizuoti ir šia informacija naudotis.

Tarpžinybinėje diskusijoje dalyvavę įvairių institucijų ir organizacijų atstovai – Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto, Higienos instituto, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos, VšĮ Socialinių meno projektų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, „Kurk Lietuvai“ – pažymėjo, jog:

– reikia diegti darbui ir asmeniniam gyvenimui palankias darbo sąlygas;

– skatintinas darbdavių motyvavimas diegti prevencines, psichikos sveikatą stiprinančias programas;

– pravartu psichikos sveikatos stiprinimą nustatyti organizacijos prioritetu, su numatytu priemonių planu, ištekliais ir kontrole;

– rekomenduotina žmogiškųjų išteklių valdymą orientuoti į bendruomeniškumo darbe stiprinimą ir darbuotojų skirtingose amžiaus grupėse gerovę;

– būtina mokyti darbdavius, profesinės sveikatos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse dirbančius specialistus.

Europos įstatymai įpareigoja darbdavius valdyti visokią darbuotojų sveikatai ir saugai kylančią riziką, įskaitant riziką, kylančią darbuotojų psichinei sveikatai. Tačiau svarbu pastebėti, kad psichikos sveikatos stiprinimo veikla yra gera tik tuomet, kai kartu derinama rizikos valdymas ir sveikatos stiprinimas. Investicijos į darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę organizacijoms atneša daug naudos (pavyzdžiui, gerėja darbuotojų darbo rezultatai ir produktyvumas). Taip pat laimi įmonės reputacija – sakoma Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros biuletenyje.

Darbuotojų gerai psichikos sveikatai svarbūs šie veiksniai:

  • socialinė parama;
  • socialinė įtrauktis ir prasmingas darbas;
  • prasmės matymas darbe;
  • galimybė pačiam spręsti, kokių veiksmų imtis darbe;
  • galimybė organizuoti darbą sau tinkamu tempu.

Renginio organizatoriai: Europos Komisija, Suomijos psichikos sveikatos asociacija (Finnish Association for Mental Health), Valstybinis psichikos sveikatos centras.