Pasikeitė Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarka

Data

2018 02 21

Įvertinimas
0
vpsc_logo.jpg

Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ministras, siekdamas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų geresnio prieinamumo pacientams, 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-150 pakeitė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 728 „Dėl Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ ir patvirtino naują Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą. Šiame apraše atnaujintos VRSAR paslaugų teikimo indikacijos, diagnostikos ir gydymo metodai, kiti paslaugų teikimo reikalavimai bei organizavimo principai. Apraše nustatyta, kad VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka, išsamiai aprašyta išplėstinės specialistų komandos ambulatorinės konsultacijos teikimo tvarka. Be to, išplėsta VRSAR paslaugas teikianti specialistų komanda: teikiant ambulatorines paslaugas gali dirbti ergoterapeutas, specialusis pedagogas, stacionarines – meno terapeutas. Apraše nustatytas minimalus komandos specialistų darbo krūvis (ambulatorinėms paslaugoms – ne mažesnis kaip 0,25 etato, stacionarinėms – ne mažesnis kaip 1 etato krūvis), padidintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų lovadienių dienos stacionare skaičius (sunkiais atvejais prireikus gali būti skiriama iki 60 lovadienių), padidintos esamos VRSAR paslaugų bazinės kainos.

Be to, sveikatos apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimą, 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-151 pakeitė Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, kurį papildė išplėstine vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų komandos konsultacija ir nustatė naują jos bazinę kainą.

Atkreipiame dėmesį, kad šie pasikeitimai įsigalioja 2018 m. balandžio 1 d.