Parengtos Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijos

Data

2019 11 12

Įvertinimas
1
naujinos_rekomen.jpg

Valstybinis psichikos sveikatos centras bendradarbiaudamas su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru parengė Planuojamos ūkinės veiklos psichoemocinio poveikio vertinimo rekomendacijas. Rekomendacijos parengtos siekiant didinti suinteresuotų šalių informuotumą apie psichikos sveikatą ir emocinę gerovę; didinti supratimą apie tai, kokį poveikį planuojama ūkinė veikla gali turėti psichikos sveikatai ir emocinei gerovei; padėti atpažinti galimą teigiamą ir (ar) galimą neigiamą psichoemocinį poveikį darančius veiksnius; tinkamai įvertinti ir reaguoti į bendruomenių pateikiamus skundus dėl planuojamos ūkinės veiklos emocinės, socialinės gerovės galimo trikdymo, palengvinti konfliktų sprendimą. Rekomendacijose pateikti psichikos sveikatos rodiklių, panaudotų įvairiose studijose atliekant psichoemocinio poveiko vertinimą, pavyzdžiai, kita informacija. Rekomendacijas galima rasti čia