Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos naujovės

Data

2018 02 27

Įvertinimas
0
ehealth.jpg

Valstybinis psichikos sveikatos centras informuoja, kad sveikatos apsaugos ministras 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-142 pakeitė Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą (toliau – aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės   sveikatos paslaugų ir  bendradarbiavimo  infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasikeitusiame apraše elektroninės sveikatos istorijos (toliau – ESI) duomenų, susijusių su paciento psichikos sveikatos priežiūra, peržiūrėjimas reglamentuojamas aprašo atskirame XI skyriuje. Šiame skyriuje nustatyti subjektai, turintys teisę peržiūrėti paciento ESI įrašus, susijusius su jo psichikos sveikatos priežiūra, taip pat numatyta paciento teisės peržiūrėti savo ESI duomenis, susijusius su paciento psichikos sveikatos priežiūra e. sveikatos portale, ribojimo tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad šie pakeitimai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.