Moksliniai straipsniai

2018 m.


Ivleva V, Pajarskienė B. Vidaus tarnybos pareigūnų patiriamas stresas darbe. Visuomenės sveikata, 2018/1(80),22-28.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2018.1(80)/VS%202018%201(80)%20LIT%20A%20Pareigunu%20stresas.pdf

2017 m.


Antanienė D, Lekavičienė R. Psychological and physical well-being of Lithuanian youth: Relation to emotional intelligence. Medicina, 2017/4(53),277-284.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X17300551

Budriūnienė A, Viliūnienė R. Smurto prieš mokytojus paplitimas Anykščių rajono mokyklose, mokytojų psichoemocinės būsenos įvertinimas ir sąsajos su patirtu smurtu. Visuomenės sveikata, 2017/4(79), 83-92.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.4(79)/VS%202017%204(79)%20Smurtas%20pries%20mokytojus%20ORIG.pdf

Dervinytė-Bongarzoni A, Navickas A. Pogimdyminių depresinių sutrikimų ankstyvoji diagnostika - efektyvios prevencijos pagrindas. Sveikatos mokslai, 2017/4(27),31-40.
Gervinskaitė-Paulaitienė L, Baškytė AM, Čėnaitė N, Matutytė L, Šiaučiūnaitė M, Barkauskienė R. Suvoktas smurto patyrimas, emocijų reguliacija ir somatiniai sunkumai ankstyvojoje paauglystėje. Sveikatos mokslai, 2017/3(27),11-17.

Jurėnas A, Paliulytė V. Prieš laiką pagimdžiusių moterų psichinės būklės vertinimas. Sveikatos mokslai, 2017/3(27),57-63.

Jusienė R, Laurinaitytė I, Alina Pajėdienė, Rūta Praninskienė, Lauryna Rakickienė, aidotas Urbonas Ikimokyklinio amžiaus vaikų buvimas prie ekranų: kada tai tampa vaikų sveikatos rizikos veiksniu? Sveikatos mokslai, 2017/5(27), 134-143.

Mekšriūnaitė S, Gurevičius R. Šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų geografinis prieinamumas Lietuvoje. Visuomenės sveikata, 2017/ 3 (78), 29-37.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.3(78)/VS%202017%203(78)%20ORIG%20Seimos%20medicina.pdf

Šukytė E, Čepukienė V. Senyvo amžiaus žmonių požiūrio į senatvę ir psichologinio atsparumo reikšmė jų gyvenimo kokybei. Visuomenės sveikata, 2017/1 (76)/74-82.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2017.1(76)/VS%202017%201(76)%20ORIG%20Poziuris%20i%20senatve.pdf

Reigas V, Drungilienė D, Žiliukas G. Impact of psychosocial factors on nurses‘ self-satisfaction. Sveikatos mokslai, 2017/5(27),97-100.

Stanaitienė S, Drazdauskienė R. Vaikų potrauminio streso sutrikimo diagnostikos ypatumai teismo psichiatrijoje. Sveikatos mokslai, 2017/4(27),69-73.

Survilaitė S. Seksualinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų, kuriems konstatuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas, teismo psichiatrinis vertinimas. Sveikatos mokslai, 2017/4(27), 59-63.
http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/sm-hs.2017.062/pdf

Vaškelytė A, Rakauskaitė R. Nėščiųjų patiriami rūpesčiai ir polinkis stresui. Sveikatos mokslai, 2017/6(27),17-23.

2016 m.


Bubelienė D, Merkys G. Profesinis stresas ir jo poveikis mokytojų sveikatai: kiekybinės apklausos duomenys. Sveikatos mokslai, 2016/6(26),58-64.

Liuima V, Izokaitis M, Stonienė L. Psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų tėvų / globėjų požiūris į psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Lietuvoje. 
Visuomenės sveikata, 2016/ 1 (72), 53-61.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.3(74)/VS%202016%203(74)%20ORIG%20Psichikos%20sutrikimai.pdf

Mikalauskas A , Širvinskas E , Macas A , Padaiga Ž. Profesinis perdegimas tarp anesteziologiją ir reanimatologiją studijuojančių rezidentų. Sveikatos mokslai, 2016/6(26),109-113.
http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/viewFile/sm-hs.2016.100/pdf

Pranckevičienė A, Endriulaitienė A, Markšaitytė R, Žardeckaitė-Matulaitienė K, Tillman D.R, Hof D.D, Hof K. Psichologijos ir socialinio darbo studentų nuostatos dėl psichikos liga sergančių asmenų. Visuomenės sveikata, 2016/1 (72),57-68.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.01.72/VS%202016%201(72)%20ORIG%20Studentu%20nuostatos.pdf

Strazdienė N, Vaškienė A. Paauglių sveikatai palankios psichologinės mokymosi aplinkos kūrimas šeimoje: vaikų nuomonė. Visuomenės sveikata,2016, priedas Nr. 2, 27-33.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.priedas2/VS%20priedas%202016%20Nr2%20ORIG%20Paaugliu%20sveikata.pdf

Šorytė D, Jasiukevičiūtė-Zelenko T. „Na, tai ir sukiesi“: iš vaiko priežiūros atostogų į darbą grįžusių moterų patirtys ieškant darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Visuomenės sveikata, 2016/1 (72).
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2016.01.72/VS%202016%201(72)%20ORIG%20Vaiko%20prieziura.pdf

Tamulienė R, Mačiulienė D, Žukauskaitė V. Gydytojų odontologų padėjėjų pasitenkinimas darbu ir jį lemiantys veiksniai. Sveikatos mokslai, 2016/6(26),231-236.

Tartilaitė-Paulauskienė A, Miežanskienė R. Lietuvos akušerių-ginekologų patirtis vertinant nėščiosios sveikatos būklę, susijusią su darbo sąlygomis. Sveikatos mokslai, 2016/6(26),144-148.

2015 m.


Izokaitis M, Liuima V, Stonienė L, Vitkūnienė O. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje apžvalga . Visuomenės sveikata, 2015/ 3 (70), 18-28.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.3(70)/VS%202015%203(70)%20LIT%20A%20Psichikos%20sveikatos%20prieziura.pdf

Janarauskaitė G, Zajančkauskaitė-Staskevičienė L. 16–18 metų paauglių sveikatai nepalankaus elgesio sąsajos su agresyvumu ir kompensaciniais sveikatos įsitikinimais.  Visuomenės sveikata, 2015/ 4 (71), 110-116.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.4(71)/VS%202015%204(71)%20ORIG%20Sveikatai%20nepalankus%20elgesys.pdf

Kuodytė V, Pajarskienė B. Vilniaus psichiatrijos ligoninėse ir skyriuose dirbančių slaugytojų smurto patirtis  Visuomenės sveikata, 2015/ 3 (70),58-67.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.3(70)/VS%202015%203(70)%20ORIG%20Psichiatrijos%20ligonines.pdf

Širvytė В. Paauglių ir tėvų bendravimo šeimoje stiprinimas – pirmas žingsnis į sėkmingą paauglio rūkymo ir alkoholio vartojimo prevenciją: sisteminė straipsnių apžvalga. Visuomenės sveikata, 2015/ 4 (71), 62-66.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.4(71)/VS%202015%204(71)%20LIT%20A%20Bendravimas%20seimoje.pdf

Tamašauskaitė J, Pilipavičienė L, Markevičė R, Šorytė D, Kuodytė V, Grigošaitienė A, Strička M, Pajarskienė B. Darbuotojų psichikos sveikatą ir gerovę stiprinančios intervencijos. Visuomenės sveikata, 2015/ 4 (71),53-61.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.4(71)/VS%202015%204(71)%20LIT%20A%20Psichikos%20sveikata.pdf

Žiedelis A, Pajarskienė B. Psichosocialiniai įvairių darbuotojų sociodemografinių grupių darbo veiksniai. Literatūros apžvalga.  Visuomenės sveikata, 2015/ 3 (70), 110-116.
http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/2015.3(70)/VS%202015%203(70)%20LIT%20A%20Darbo%20veiksniai.pdf

2014 m.


Burokienė N, Karčiauskaitė D, Kasiulevičius V, Kučinskas V, Kučinskienė ZA. Manifestation of anxiety and depression and their association with cardiovascular diseases in the Lithuanian population. Acta Medica Lithuanica, 2014/3(2014),123-130.

Mikaliūkštienė A, Gendvilaitė V, Kalibatienė D. Studentų psichoemocinės būklės ir miego kokybės sąsajos. Medicinos teorija ir praktika. 2016/4(22),291-300.
http://www.mtp.lt/files/MTP_2016-4-5str.pdf

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-08-29