Darbo užmokestis

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS EURAIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ

PAREIGYBĖ

2015 metų

vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2015 m.

2016 metų

vidurkis (Eur)

Darbuotojų skaičius 2016 m.

Direktorius

1534

1

1776

1

Direktoriaus pavaduotojas

1486

1

1434

1

Skyrių vedėjai

916

4

814

4

Vyr.finansininkas

1324

1

1260

1

Vyriausieji specialistai

747

18

719

18

Vyresnieji specialistai, administracijos darbuotojai

611

5

603

5

Darbininkai

425

2

433

2

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-19